Stock Exchange
IMG_20210103_092807_510.jpg

אודות

Way Up התפתחות פיננסית הוקמה על ידי יקיר מרדכי סבאג מתוך מטרה להחזיר את הכוח הפיננסי אליכם, הצרכנים. אנו מבצעים היתוך של ידע וניסיון רב מעולמות החיסכון והפיננסים, שכר, פרישה, מימון ומשכנתאות.

"במסגרת עבודתי ומחוצה לה נחשפתי לא פעם לפערי ידע וחששות של חלקים בציבור מעיסוק והחלטות בנושאים כלכליים, פערים אשר בחלקם גרמו לשגיאות שעולות זמן וכסף רב.

אני לא איש מכירות, אני איש של פתרונות. אני פה כדי ללוות אתכם בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר ולשפר את הפן הכלכלי של חייכם."